Opera – mała, szybka, kompletna

Mimo nie­wiel­kiego roz­miaru, Opera 10 po­sia­da kom­plet fun­kcji pot­rzeb­nych do wy­god­nego poru­sza­nia się po Inter­necie. Nie trzeba insta­lo­wać dodat­ków, ani sięgać do zaawan­sowa­nej kon­figu­racji.

Szybkie Wybieranie

Opera posiada „szybkie wybieranie” — zamiast jednej strony domowej, możesz mieć ich 9, otwieranych jednym kliknięciem lub kombinacją klawiszy. Daje to wygodny dostęp do codziennie odwiedzanych stron.

Opera jak kameleon może zmie­niać swój wygląd dzięki skórkom oraz łatwej i elas­tycznej kon­figu­racji przycisków.

Bardziej wymagający użytkownicy mają do dyspozycji gesty myszy, klienta IRC, czytnik poczty elektro­niczej, grup dysku­syjnych, kanałów informacyjnych RSS, pobieranie bardzo dużych plików przez sieć BitTorrent oraz unikalne możli­wości, jak dopa­sowy­wanie stron do szero­kości okna lub druko­wanej kartki.

Wszystkie potrzebne rzeczy są wbudowane i można je odkrywać w miarę potrzeb.

Instalacja

Instalacja jest prosta i nie różni się szczególnie od instalacji innych programów.

  1. Pobierz Operę.
  2. Zapisz plik, na przykład na Pulpit.
  3. Otwórz ściągnięty plik podwójnym kliknięciem.
  4. Podczas instalacji wystarczy potwier­dzać kolejne kroki klikając Dalej.
  5. Przy pierwszym uruchomieniu Opera zada Ci kilka prostych pytań na temat wyglądu i usta­wień przeglą­darki. Wybierz wg swoich upodobań. Możesz potem zmienić wybór w Pre­feren­cjach.

Jeśli ten opis jest dla Ciebie zbyt lakoniczny, zobacz szczegółowy, ilustro­wany opis krok po kroku lub zadaj pytanie na Forum Opery.

Co dalej?

Opera potrafi mile zaskakiwać swoimi możliwoś­ciami. Warto przeczy­tać artykuł Odkry­wamy przeglą­darkę Opera albo zbiórkrótkich porad. Jeśli masz trudności lub pytania związane z Operą, możesz uzys­kać życzliwą pomoc na Polskim Forum Opery.

Skorzystaj z dodatków

Portal my.opera.com oferuje wybór skórek które pozwalają całkowicie zmieniać wygląd Opery — może przy­po­minać Explorera lub Firefoksa albo mieć zupełnie odmienny, artys­tyczny wygląd. Wystarczy jedno kliknięcie, bez restarto­wania. W podobny sposób można ściąg­nąć dodat­kowe przy­ciski, usta­wienia pas­ków narzędzi i pliki językowe.

Na my.opera.com można znaleźć tapety, sztuczki i porady i tętniące życiem forum oraz zakładać własne dzienniki/blogi, fora i galerie.

Poznaj mniejszą Operę

Opera ma także darmową wersję dla telefonów komórkowych. Działa zaskakująco dobrze nawet na zwykłych, przeciętnych telefonach! (wypróbuj demo on-line)

Następna strona»

BrowseHappy.pl«