Najciekawsze możliwości nowoczesnych przeglądarek

Internet szybko się rozrasta. Ros­nąca ilość dos­tępnych infor­macji i usług jest fan­tas­tyczna, ale staje się kłopo­tem, jeśli nie masz odpo­wied­niego narzę­dzia, które wydo­będzie z Sieci to, co dla Ciebie będzie przydatne.

Surfowanie po Internecie bez przestojów
Nowoczesne przeglądarki szybciej ładują strony, wyświetlają je w miarę ładowania i nie przeładowują ich niepotrzebnie, kiedy wciskasz „Wstecz”.
Nie spowalniają komputera, gdy otworzysz wiele stron na raz, a nowe okna/karty otwierają błyskawicznie.
Przeglądanie w kartach — strony pod kontrolą (inaczej zwane: taby, panele)
Wszystkie otwarte strony są trzymane wew­nątrz okna przeg­lądarki. Dzięki temu łatwiej nad nimi zapa­nować, nie robią tłoku na pasku zadań i nie chowają się między inne okna.
Karty możesz otwierać, aby załadowały się w tle, dzięki czemu to strony będą czekać na Ciebie, a nie odwrotnie.
Sesje — nic się nie gubi
Nowoczesne przeglądarki pamiętają, jakie strony masz otwarte. Możesz przerwać surfo­wanie w każdej chwili i kon­ty­nu­ować później dok­ładnie od miejsca, w którym skoń­czyłeś.
Możesz bezproblemowo przywrócić przypadkowo zamknięte okna.
Wyszukiwarki zawsze pod ręką
Możesz skorzystać z wyszukiwarek, słownika lub encyklo­pedii zintegro­wanych z przeg­lądarką — bez konie­czności uprzed­niego wcho­dzenia na odpo­wiednią stronę. Po prostu wpisz szukane hasło koło paska adresu albo kliknij prawym przyciskiem na intere­sujące Cię słowo na stronie.
Wyszukiwanie w obrębie strony podświetla znale­zione słowo podczas jego pisania. Nie potrzeba tego małego okienka wyszu­ki­wania, które wchodziło Ci w drogę.
Możesz także przeszukiwać swoje zakładki i historię odwie­dzonych stron — prosto z paska adresu! Nie marnuj czasu na grze­banie w folderach.
Blokada reklam i ochrona prywatności
Ty decy­dujesz, czy pozwa­lasz śle­dzić swoje działa­nia w Internecie. Masz możliwość wyłącze­nia nachal­nych wyska­kują­cych reklam i iry­tują­cych animowa­nych bannerów.
Większe bezpieczeństwo komputera
Alternatywne przeglądarki są odporne na ataki skierowane przeciw Internet Explore­rowi i nie obsługują ryzy­kownej z natury techno­logii ActiveX.
Sprawdzają reputację stron, pomagając uniknąć wiru­sów, koni trojań­skich i wyłudzania danych osobowych (ang. phishing).
Zapamiętują hasła do stron, kiedy chcesz i składują Twoje hasła w zaszyf­rowanej postaci, broniąc je przed niepo­wo­łanymi osobami.
Menedżer ściąganych plików
Masz dostępną listę wszystkich ściąg­niętych plików i nie musisz się głowić, gdzie się zapisały.
Nie musisz w nerwach sie­dzieć „na linii” i czekać na koniec ściąga­nia. Możesz zapau­zować i wzno­wić ściąganie plików, kiedy zechcesz.
Gesty myszy
gestura To niespotykany wcześniej sposób stero­wania progra­mami. Pole­cenia wykonuje się robiąc gesty myszą, niczym czary różdzką. Trady­cyjne stero­wanie wymaga trafia­nia w małe i odda­lone od siebie przy­ciski — gesty nie wymagają tej precyzji i przyśpie­szają wyda­wanie poleceń. Więcej o gestach myszy.

Wybierz przeglądarkę, która to wszystko potrafi!

Następna strona»

BrowseHappy.pl«