Rozwój Internetu zatrzy­many przez Inter­net Explo­rera

Brak konkurencji → stagnacja

Przed 2001 rokiem w ciągu 6 lat Microsoft wypuś­cił 6 wersji Inter­net Explo­rera. Siódma pojawiła się dopiero 5 lat później!

Gdy Micro­soft osiąg­nął abso­lutną domi­nację rynku, „spo­czął na laurach” i całko­wicie za­niedbał rozwój swojej prze­glą­darki. Przez 5 lat nie wpro­wadził do niej żad­nych nowych techno­logii, ani nie napra­wił wytknię­tych mu poważ­nych błę­dów i braków doty­czących wyświet­lania stron.

Dopiero spektakularne sukcesy prze­glą­darki Firefox zmusiły Micro­soft do wznowienia prac nad swoją przeglądarką, ale Internet Explorer ma jeszcze wieleloletnie zaległości do nadrobienia i nieprędko dogoni konkurencję.

Nowoczesne przeglądarki → nowoczesne strony → lepszy Internet

Dla twórców stron bardzo ważne jest, żeby użytkownicy mieli jak najlepsze i najnowocześniejsze przeglądarki. Dzisiejsze strony to już nie tylko tekst i obrazki — za pośrednictwem stron możesz odbierać pocztę, „czatować” ze znajomymi, planowywać zajęcia w kalendarzu, edytować dokumenty, układać albumy ze zdjęciami i wiele innych rzeczy.

Tworzenie tego typu stron jest bardzo trudne i kosztowne bez pomocy nowoczesnych technologii, które są dostępne tylko w najnowszych przeglądarkach. Aktualizując przeglądarkę pozwalasz twórcom stron robić lepsze strony dla Ciebie.

Następna strona»

BrowseHappy.pl«